Hlavním zaměřením
firmy jsou celkové
renovace klavírů
a pianin a výroba
limitovaných sérií
nových ručně
zpracovávaných
nástrojů pod značkou
Burger & Jacobi.

Podporu a servis
nástrojů poskytujeme
v rámci celé Evropy.

HOTS & NEWS

BW_PIANO_BANNER4
FrPl
999
BW_PIANO_BANNER5
8